Hiển thị 1–20 của 100 kết quả

Phần mềm xây dựng: phần mềm kiến trúc, phần mềm kết cấu, Revit, Dynamo, Etabs, Sap, Safe, Prokon, Plaxis, Adapt, VBA cho Excel, Geo5, Autocad…

Tài liệu phần mềm tiếng Việt

Phần mềm Plaxis – ứng suất biến dạng (PMV0064)

10000 VND

Tài liệu phần mềm tiếng Việt

Ứng xử của đất trong mô hình Plaxis (PMV0063)

10000 VND

Tài liệu phần mềm tiếng Việt

Các mô hình đất trong phần mềm Plaxis (PMV0062)

10000 VND
10000 VND
10000 VND

Tài liệu phần mềm tiếng Việt

Giáo trình VRAY 5 for SKETCHUP (PMV0058)

VND

Tài liệu phần mềm tiếng Việt

Giao trinh SketchUp 5.0 (PMV0057)

VND

Tài liệu phần mềm tiếng Việt

Hướng dẫn sử dụng Adapt Floor Pro (PMV0055)

15000 VND

Tài liệu phần mềm tiếng Anh

Cad Fundamentals For Architecture – Elys John (PME0029)

VND
Contact Me on Zalo